• Merancang, menggerak, menyelaras dan melaksanakan kegiatan perluasan dan peningkatan penggunaan bahasa di jabatan dan agensi kerajaan, swasta dan masyarakat umum.

  • Merancang, menggerak, menyelaras dan melaksanakan kegiatan pengembangan dan peningkatan mutu, apresiasi dan penghayatan sastera kebangsaan di kalangan semua peringkat masyarakat.

  • Bertanggungjawab terhadap Tabung Karyawan Sabah (TKS).

  • Bekerjasama dengan semua pihak dalam merapatkan hubungan pengertian dan kerjasama kesusasteraan Melayu Negara-negara ASEAN dan gugusan Kepulauan Melayu dalam usaha memajukan dan mengembangkan kesusasteraan kebangsaan ke arah menjadi warga sastera dunia yang berwibawa.LAMAN UTAMA | PENGENALAN | OBJEKTIF | KEANGGOTAAN | TUGAS DAN TANGGJUNGJAWAB | KEGIATAN | TABUNG KARYAWAN SABAH | AKADEMI KARYAWAN SABAH | GALERI AKTIVITI | HUBUNGI KAMI